Přinášejí nevhodné pózy nebo opakující se činnosti

0

Zkontrolujte níže a zůstaňte naladěni na proveditelné úpravy ve vašem zdraví:RSI / WRMD (porucha opakovaných kmenů / problémy kostí a kloubů související s prací). které se nazývají anti-ergonomické pózy. Léčba musí být absorbována do diagnózy, protože mnoho lidí hádá RSI s jednoduchým kroucením nebo nedostatečným umístěním v nějakém pohybu.Anthracosis.

Poranění plic vyvolané různými látkami získanými v oblastech výroby dřevěného uhlí.

Nemoc může být výchozím bodem pro různé další i vážnější potíže a ovlivňuje hlavně pracovníky, kteří mají přímý kontakt s uhelným kouřem.

Bissinóza.Nemoc způsobená špínou bavlněných vláken, která většinou postihuje jednotlivce působící v odvětví bavlny.

Dlouhodobé nebo krátkodobé problémy se sluchem.Když je pracovník vystaven oblasti nepřetržitého hluku, začne ztrácet úroveň citlivosti sluchu, protože to může být trvalé.

Ztráta sluchu je trvalá pomalým, tichým a dlouhodobým způsobem. to je mimořádně typické mezi stavebními dělníky, kteří používají zařízení vydávající hluk, a také telemarketingovými pracovníky.

Dermatóza zdraví související s prací

U lidí, kteří spolupracují s mastnotou nebo mechanickým olejem, se mohou vyvinout trvalé alergické reakce, aby se zajistilo, že pokožka vytvoří plak.Buňky rakoviny kůže.Jedinci, kteří fungují například v plodinách, mají vysokou zdraví šanci na rakovinu kůže v důsledku přílišného přímého vystavení slunci.

Dermatóza zdraví související s prací

  • Nemoc je v Brazílii poměrně typická, lze ji však považovat za práci, pouze pokud se týká stanoveného profesionálního úkolu.
  • Jednotlivec, který pracuje v kanceláři, aniž by byl například vystaven slunci, může mít rakovinu kůže jinými osobami a určitě nebude mít podporu od INSS.
  • Sideróza.Jednotlivci působící v železných dolech likvidují mikroskopické částice železa.

Tyto částice navíjejí akomodace v bronchiolech a vyvolávají neustálý dech.Šedý zákal.Při provozu v místech s vysokou teplotou může dojít ke ztrátě krystalické čočky a k oslepnutí.

Stejně jako rakovina kůže postihuje nemoc významnou část brazilského obyvatelstva, konkrétně starší osoby, a je třeba se jí přímo týkat, abychom mohli přemýšlet o práci.Nemoc podle funkce.Lidé, kteří se například zabývají potravinami, se mohou nakazit přírodními látkami, které jsou využívány.

Psychosociální zdraví nemoc

Problémy jako úzkost nebo různé jiné psychologické problémy jsou obvykle spojeny s extrémními hodinami, stresem na pracovišti nebo určitým rozdílem na pracovišti. Mohou skončit tím, že u zaměstnance vytvoří delší frustraci v pracovním prostředí, což způsobí hluboké neštěstí.

Vysvětlující minuta.V oblasti zdraví vždy existuje stres z poptávky, každodenní život se ubírá a v důsledku toho je sklon naslouchat pouze existujícím problémům. Neměli bychom si však zapomenout, že záměrné metody, které hledají zvýšení naší efektivity ze dne na den, protože stejně jako je stanovení procesu zdraví-nemoci mnohonásobné a komplikované, problémy jsou také složité.

Ve výsledku musíme mít v úmyslu jednat o nevyléčitelných potížích s cílem posílit naše výsledky – stejně jako ne naše položky.

Zlepšení našich známek je důležitější než více vyšetření.Webový odkaz:.Před pokračováním v naší reprezentaci zkontrolujte, zda jste skutečně asimilovali různé druhy klasifikace problémů. Klikněte na tento odkaz a také se podívejte.

Psychosociální zdraví nemoc

Specifikace problémů.Stanovení, diagnostika problému dobře je nanejvýš důležité, aby se zajistilo, že pokud bude lékařská diagnóza správná, bude existovat pouze životaschopný lék. Proto bychom měli definovat problémy co nejúplněji a také přesně jako proveditelné, protože je můžeme opravit pouze na základě vašich znalostí.

Každý rozpoznaný problém musí být definován s ohledem na to, co, kdy, i kde se objevuje; tj. že problém je skutečně identifikován zdraví z tohoto důvodu, musí mít některá kritéria, jako jsou měření, zeměpisné rozpětí, obyvatelstvo a také okamžik, který se odehrává.

Další zásadní aspekt při odhalování problémů popisuje účast oblasti v tomto procesu. Čím vyšší je angažovanost komunity, tím důkladnější bude lékařská diagnóza, a tedy i mnohem přesnější metoda řešení problému.

Pokud jde o veřejnou společnost, jasněji než v soukromých společnostech je to společnost, která platí účet – to znamená ceny, které ji udržují v chodu. Proto absolutně nic není lepšího, než znát oblast pod odpovědností wellness zařízení. Kromě toho je to ona, kdo organizaci financuje, stejně jako její téma legislativy, tedy důvod její existence.

Kromě toho je to ona, kdo uznává podrobnosti o problémech a významně přispěje k jejich identifikaci a vysvětlení.V Resident Wellness Units existuje řada problémů, které nezávisí na naší efektivitě, protože v jiných instancích správy je zadána řada vstupů i scénářů. Tato možnost však závisí také na tom, jak přesně čelíme problémům.

Začínáme s problémovou situací, která je předmětem neustálých problémů: řádky pomoci ve vašem zařízení. Úplně první volbou je zdraví pochopit, jak bude problém jistě specifikován, kde bude perspektiva, a také, která se bude na této definici podílet.

Číslo 6: Problém řazení do fronty v UBS.V následující tabulce jsou uvedeny příklady problémů a jejich možná řešení.

Tabulka 4: Instance definice a také možnost řešení problémové situace.Můžeme odvodit, že existuje mnoho tváří přesně stejných problémů, které řešení neustále nezávisí výhradně na naší efektivitě, protože je rovněž spojeno s různými jinými úrovněmi nebo jinými instancemi zdravotního systému.

Buňky orální rakoviny: otázka veřejného zdraví a wellness.Patricia Aleixo dos Santos Domingos, Maria Livia da Costa Passalacqua, Ana Luísa Botta Martins de Oliveira.životopis.

Cílem této výzkumné studie bylo zjistit epidemiologii rakoviny zubů v Brazílii prostřednictvím přehledu literatury publikovaného v posledních letech. Tímto bylo zamýšleno definovat účet diagnostikovaných osob a rovněž rizikových pro buňky rakoviny zubů, jakož i zdůraznit význam prevence a velmi včasné lékařské diagnostiky předpokládaných lézí.

Bylo zjištěno, že epidemiologický profil jednotlivců nejvíce zasažených buňkami rakoviny zubů identifikují muži, bílí ve věku 50 až 70 let, pracovníci vystavení slunečnímu záření, chroničtí jedinci cigaret, alkoholu nebo jejich organizace; lidé s vyšším rizikem mohou stále mít chronické trauma v důsledku používání protéz; oblast bolesti je většinou na zadní straně jazyka a dolního rtu.

Přemýšlení o rakovinových buňkách ústní dutiny jako o problému veřejného zdraví a wellness, větší iniciativyby měly být použity k boji proti této nemoci a také k zastavení populace.

Mladí dospělí jsou ohroženi přesně stejnými druhy nemocí, které mají dopad na mladší děti, ale obvykle to je zdravá a vyvážená skupina.

Dospívající musí zůstat, aby získali očkování podle doporučeného postupu

Akné je neuvěřitelně typické a mělo by se s ním zacházet, aby se minimalizoval jeho účinek na sebehodnocení.

  • Zranění jsou extrémně častá u úrazů, stejně jako u dospívajících v souvislosti se sportovními aktivitami a autonehodami.
  • Nehody motorových vozidel, různá další neúmyslná zranění, zabití a sebezničení jsou 4 hlavní důvody úmrtí dospívajících.

Trauma nebo mentální retardace vyvolané úrazem hlavy jsou běžné, zejména u profesionálních sportovců (viz dále Blast týkající se sportu). Dospívající, kteří trpí úrazem hlavy, by měl být hodnocen odborníkem, který se soustředí na hodnocení a léčbu tohoto druhu úrazu.

Po traumatu je nezbytné nechat dospívajícímu čas na zotavení před návratem k běžným úkolům, včetně používání digitálních nástrojů, školních a sportovních úkolů. Restartování těchto úkolů musí být monitorováno znalým dospělým.

Problémy, které jsou běžné u všech dospívajících, zahrnují:Nakažlivá mononukleóza (infekce šířící se slinami).Pohlavně přenosné nemoci.

Hormonální stavy (zejména stavy štítné žlázy).Problémy, které panují mezi dospívajícími dámami, spočívají v:Infekce močového ústrojí.Problémy s menstruačním cyklem.Nedostatek železa.

Mnoho mladých dospělých nepoužívá účinné metody antikoncepce a někteří dospívající také otěhotní.I když to není obvyklé, mohou také nastat rakoviny, jako je leukémie, lymfom, buňky rakoviny kostí a také růst mozku.Mládež, která má několik příznaků, které zjevně nejsou výsledkem konkrétního stavu, se navíc obvykle kontroluje na přítomnost psychosociálních potíží.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno